„Jsme součástí #bezdopadu,” má radost šéf Mistrovství světa v orientačním běhu

Jednou z prvních zapojených akcí do #bezdopadu je Mistrovství světa v orientačním běhu (WOC 2021). Historie akce sahá až do roku 1966. Na českém území se poprvé MS v OB konalo v roce 1972, letos to bude počtvrté, vše se rozběhne v termínu 3. – 10. července 2021. O tom, co pro organizátory znamená pořádat několikadenní akci se světovým přesahem a zároveň dodržovat pravidla iniciativy #bezdopadu, se dočtete v tomto rozhovoru.

Co vás motivovalo k zapojení do iniciativ #bezdopadu?
S myšlenkou uspořádání Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 udržitelně jsme jako pořadatelé přišli již na samém začátku, i proto byla iniciativa #bezdopadu skvělou možností, jak své kroky k šetrnému pořádání závodů posunou zase o krok blíže k našemu cíli.

Co se vám vybaví, když zazní #bezdopadu?
Pořádat nejen sportovní akce bez dopadu je cíl, kterého je těžké dosáhnout. Ale naše síly napínáme k cíli, snížit náš dopad na minimum.

Co pro vás ekologie znamená?
Ekologie, nebo spíše udržitelnost, se stává pevnou součástí našich životů. Je dobré, když se někdo zamyslí nad tím, jestli se chová šetrně a udržitelně, a pomůže svým chováním například ke snížení spotřeby zdrojů…

Jaké konkrétní kroky podnikáte v oblasti ekologie na vašich závodech?
Mistrovství světa v orienťáku je zatím ve fázi příprav, ale řadu našich kroků již máme detailně promyšlenou. V rámci minimalizace odpadu nebudeme prodávat balené občerstvení ani nabízet zbytečné „suvenýry“, budeme také nabízet a doporučovat znovupoužitelné nádobí. Zbylé odpady plánujeme třídit v maximálním rozsahu. Co se dopravy týče, pro diváky a závodníky doprovodných závodů budeme zajišťovat hromadnou dopravu a budeme je motivovat také k cyklodopravě či přesunům pěšky. A je toho mnohem více – v rámci ušetření tištěných materiálů vyvíjíme mobilní aplikaci se všemi potřebnými informacemi, pořizujeme znovupoužitelné vybavení nebo pomáháme s výsadbou a úklidem lesů.

Líbí se vám možnost hodnocení ekologických kroků a zpětná vazba přímo od účastníků?
Je skvělé, že se do hodnocení můžou zapojit i sami sportovci a účastníci akce. Děláme přeci akci hlavně pro ně a oni by měli mít možnost zhodnotit, co pořadatel udělal dobře a kde má naopak prostor pro zlepšení.

Vaše akce jsou několikadenní, jak moc náročná je pro vás implementace ekologických kroků po celou dobu akce?
V zásadě máme jasný rámec, co všechno chceme realizovat. Naše akce je náročnější v tom, že se koná téměř každý den na jiném místě, protože chceme orienťáky přivést do těch nejlepších terénů. Musíme tedy budovat celou infrastrukturu na novém místě znovu.

Chceme iniciovat nové myšlení v ochraně přírody při pořádání sportovních akcí

Jak vznikla myšlenka projektu #bezdopadu?

Myšlenka přišla částečně jako inspirace z kulturního prostředí, konkrétně velkých hudebních festivalů. Tam velmi úspěšně již několik let funguje iniciativa s názvem Čistý festival, která má za cíl kultivovat velké kulturní akce, zejména pak jejich přístup k ekologii a respekt k lokalitám, ve kterých se konají. Všichni si dokážeme představit, kolik odpadu dokáže taková akce vyprodukovat. Když jsme viděli, jak celý projekt funguje, začali jsme pátrat po něčem obdobném i ve sportovním prostředí, protože sportovní akce jsou ve své podstatě těm kulturním velmi podobné. Ba co víc, mnohdy se konají v přírodě či dokonce přímo v chráněných oblastech či významných lokalitách. Žádné konkrétní uchopení této problematiky ve sportu jsme však nenašli a proto jsme se rozhodli, že i vzhledem k počtu sportovních akcí v ČR, je na čase jednat.

Jak tedy výzva #bezdopadu funguje a co je jejím primárním cílem?

Správně je v otázce uvedeno slovo výzva. Projekt je v první řadě apelem na všechny organizátory a pořadatele sportovních akcí, aby se pokusili zamyslet nad svým přístupem k samotnému procesu pořádání a pokud to jen trochu jde, aby se snažili akci zorganizovat s co nejmenší zátěží na životní prostředí, tedy #bezdopadu. Čtyři základní cíle tohoto projektu jsme definovali hned na úvodní stránce bezdopadu.com. Za ten nejzásadnější však považuji samotné otevření tématu udržitelného pořádání akcí a zvýšení povědomí o něm nejen napříč samotnými organizátory, ale také aktivními účastníky těchto akcí. #bezdopadu je určitou platformou pro všechny, kterým sportování s ohledem na naše životní prostředí není lhostejné. Chceme je především edukovat a inspirovat. Bez ohledu na to, zda se jedná o lokální běh či několikatisícový závod.

Mluvíš o edukaci a inspiraci. Co konkrétně si pod tím máme představit?

Web bezdopadu.com a k němu založený instagramový účet představuje 8 základních oblastí, ekologických kroků, které slouží právě jako inspirace pro organizátory akcí. Jednotlivé kroky jsou detailněji rozvedeny a popsány, aby bylo každému jasné, jakým způsobem lze danou oblast na sportovních akcích řešit. Věnuje se problematice třídění odpadu, znovupoužitelnému vybavení, zelené energii nebo digitalizaci. Potom už je to samozřejmě na každém, jak se k jednotlivým krokům postaví na své akci. My bychom chtěli být tím prvotním impulsem k zamyšlení, případně rádcem jak začít.

Kroků je opravdu hodně, ale co když někdo z jiných pořadatelů přijde s něčím dalším?

Na tuto otázku lze v podstatě najít odpověď už v předchozích odstavcích. #bezdopadu je platformou pro sdílení ekologických témat v rámci sportu a budeme jedině rádi, když ostatní organizátoři přijdou novým nápadem nebo přístupem. To je podstatou celého našeho snažení. Zároveň je nám jasné, že ne všichni pořadatelé jsou schopni ať už z produkčních nebo ekonomických důvodů plnit všechny kroky. Je to samozřejmě ideální varianta, ale na druhou stranu klíčové je, se nad touto problematikou alespoň zamyslet a říct si, jak můžu já přispět v rámci svých možností. Každý si ve vztahu ke své akci může najít ideální nastavení a dle toho se zařídit. Jak bylo zmíněno v úvodu, na své si přijde jak lokální závod pro pár desítek lidí, tak velké akce pro tisíce. A o tom by měl celý projekt být.

Jedná se o jednorázovou výzvu, anebo se bude každým rokem vyhodnocovat a vyhlašovat třeba další doporučení a výzvy?

Rozhodně se jedná o dlouhodobý projekt, který chceme do budoucna ještě více rozvíjet. Těch cest a směrů se nabízí několik. Nyní je pro nás zásadní dostat projekt a povědomí o něm mezi co nejvíce organizátorů sportovních akcí a sportující veřejnost. Cílem je primárně opravdu vzájemná inspirace napříč pořadateli, případně účastníky.

Když se nějaký pořadatel k myšlence #bezdopadu přihlásí, ale ozvou se třeba účastníci závodu, že to bere spíš na lehkou váhu, bude nějaký postih? Bude nějaká komise, soudce, na koho se obracet?

Na webu jsme vytvořili hodnotící formulář, který bude znázorňovat, jak je která akce ve vztahu k ekologickým krokům efektivní. Pořadatel se prostřednictvím jednoduchého formuláře “zaváže” ke konkrétním ekologickým krokům, které chce v rámci své akce splnit. O tom zda se mu to daří nebo ne rozhodnou sami účastníci dané akce formou jednoduchého škálového hlasování jako ve škole na webu #bezdopadu, kde budou všechny zapojené akce zalistovány. Vzhledem k obrovskému množství akcí není v našich silách nějak plošně kontrolovat nebo dokonce postihovat ty, kteří se rozhodnou do projektu zapojit, ale nebudou dané kroky plnit. V tomto ohledu věříme autokorekci ze strany účastníků, kteří uvidí, zda pořadatel slíbené kroky plní, či ne. Je třeba zmínit, že celá tato aktivita je zcela dobrovolná a pořadatelé nemusí mít strach, že by je v případě negativního hodnocení někdo penalizoval. Bude to především zpětná vazba pro ně samotné, že je nutné na daném opatření zapracovat nebo jej zlepšit. Znovu se dostávám k samotné podstatě projektu – cílem je vzájemně se inspirovat a edukovat, nikoliv soupeřit či podvádět.

V boji proti koronaviru šla nyní ekologie hodně stranou, vítězí plastové obaly skoro všeho. Hrozba nákazy ale dříve či později odezní a v tu chvíli bude ekologický přístup opět pro pořadatele velké téma, že?

Určitě bude a i proto je tu projekt #bezdopadu. Moc dobře si uvědomujeme, v jaké době s projektem přicházíme. Spousta pořadatelů menších, ale i velkých akcí řeší nyní úplně jiné a závažnější problémy, než je ekologie na jejich akcích. Přesto však věříme, že i v této nepříliš šťastné době dopadne projekt na úrodnou půdu a nastartujeme novou, zodpovědnější éru pořádání sportovních akcí. Jak bylo zmíněno v otázce, věřme, že pandemie koronaviru bude brzy za námi a v tu chvíli bude ekologie opět jedno z hlavních témat. Když se daří velmi úspěšně postupovat na poli kultury, proč by to neměl dokázat sport, který je mnohdy na přírodě či určitém prostředí závislý. Musíme si uvědomit, že nelze jen brát, musíme umět i vracet. O to je to důležitější v dnešní době, kdy jsme nucení spotřebovávat velké množství obalového materiálu a jednorázového vybavení.

Abychom si udělali obrázek, kolik odpadu vyprodukuje například celoroční běžecký seriál pro tisíce účastníků? Kolik je to plastů? Kolik nafty spotřebuje jeden diesel generátor během celého závodního dne? Kolik banánů či melounů obnáší jeden závod s tisícovkou účastníků?

Vezmu to trochu obecněji. Bavíme-li se o akcích této velikosti, jedná se o desítky tisíc jednorázových plastů a tuny spotřebovaného materiálu, ze kterého logicky vzniká odpad. Ten přitom nutně vůbec nemusí vzniknout. Např. místo jednorázových papírových kelímků se dají použít ty s vratnou zálohou nebo lze pitný režim pro závodníky zajistit formou velkoobjemových nádrží místo tisíců PET lahví. Takových příkladů bychom našli v rámci jednoho závodního dne několik. A právě to je jeden z hlavních cílů projektu #bezdopadu – být pořadatelům určitou platformou či poradnou, kam si mohou přijít pro nápad, jak třeba danou problematiku vyřešit ekologičtěji.

Jako pořadatelé víte nejlépe, čím vším lze přírodě škodit. Jsou nějaké oblasti, které jako závodník nevnímám, protože si řeknu, že to je zanedbatelné, ale vy to vidíte s nadhledem stovek až tisíců účastníků?

Samozřejmě. Těch příkladů je hned několik a je pravdou, že z pohledu závodníka to mnohdy vypadá úplně jinak, než očima organizátora. I na to myslí projekt #bezdopadu a zahrnuje rady samotným účastníkům, jak se na akcích chovat a svůj “dopad” tak minimalizovat. Už samotná cesta závodníků na danou akci je krásným příkladem. Buď jedu přes celou republiku na závod sám v autě a nebo se domluvím s pár kamarády či jinými běžci na spolujízdě jedním autem. Případně jedu vlakem/autobusem. Samozřejmě se to nedá paušalizovat pro všechny typy akcí, ale v naprosté většině případů je to spíše o tom se spokojit s o trochu menším komfortem. Dalším krásným příkladem a troufnu si říct i přežitkem v českém prostředí jsou nejrůznější formy propozic a startovních balíčků. V dnešní době technologií a digitalizace se dá velká spousta věcí odprezentovat online, bez nutnosti produkovat jednorázový materiál, který každý závodník (v lepším případě) po akci vyhodí do popelnice.

K masovým závodům bohužel patří i velký hluk, zejména v prostoru startu a cíle. To je také oblast, kterou se iniciativa chce věnovat?

Tuto oblast zatím projekt #bezdopadu nepostihuje, nicméně je pravdou, že také omezení hluku je určitou formou ochrany životního prostředí. V tuto chvíli zahrnuje #bezdopadu osm základních kroků, na které by se měl pořadatel či účastník v rámci dané akce zaměřit. Rozhodně není vyloučeno, že další kroky budou přibývat a právě hluk může být jedním z nich.

Existují rozdíly v dopadu na životní prostředí mezi závodem ve městě a v přírodě? Léto vs. zima?

Pořádáte-li závod v chráněné krajinné oblasti pro tisíce účastníků, určitě je potřeba se na ekologii a životní prostředí zaměřit s velkým důrazem. To ale neznamená, že by např. městský závod měl podmínky jednodušší. Stejně tak je jedno, jestli je léto nebo zima, byť můžeme najít určitá specifika. Našli bychom určitě i rozdíly z pohledu organizátora ve smyslu technického zajištění a nákladů, nicméně snaha všech by měla být stejná a mělo by platit základní pravidlo – opustit danou lokalitu přinejmenším ve stejném stavu jako před akcí. V lepším případě dané lokalitě nějak pomoci. Např. sběr odpadu, který vznikl na daném místě ještě před akcí, darování zbylého ovoce z občerstvovacích stanic potravinovým bankám a podobně.

Jakých prohřešků se dopouštějí sami závodníci a možná to ani neví?

Nemluvil bych vyloženě ani o prohřešcích jako spíše o respektování základních pravidel, snaze přispět svým přístupem a používáním selského rozumu. Přeci jen hlavní roli musí hrát organizátor, který má nastavit jasná pravidla a edukovat účastníky akce, jakým způsobem se chovat. Mnohdy je potřeba i zdánlivě jasné a zažité činnosti, jako je např. třídění odpadu, názorně vysvětlit, protože v důsledku může být snaha jak pořadatele, tak samotného účastníka kontraproduktivní. Každý dobře ví, že papír patří do modré popelnice. Patří ale použitý papírový tácek od jídla do papíru? A takových příkladů bychom našli spoustu i u dalších činností. Proto je třeba tuto osvětu šířit nejen mezi organizátory, ale také mezi účastníky akce. I na to web #bezdopadu pamatuje.

Přicházíte i s myšlenkou motivace závodníků dopravovat se na akce pomocí sdílení aut, jak taková motivace vypadá?

Bylo by skvělé dopracovat se do stavu, kdy žádná motivace třeba nebude. To je ale otázkou právě dostatečné edukace a přístupu organizátorů. Čím dříve začneme, tím dříve se mohou stát kroky #bezdopadu samozřejmostí. Motivovat se dá různými způsoby. Organizátor může například odměnit plně obsazené vozidlo nějakou drobností a nebo to vezme z druhé strany a bude naopak od “prázdných aut” vybírat parkovné, které následně použije jako investici do dané lokality. Způsobů je mnoho a je to spíše o kreativitě organizátora.

Při pohledu na zahraničí závody, nemyslíš si, že jsme nejzelenější pořadatelé na světě?

S takovým tvrzením bych byl opatrný. Určitě jsou v rámci českých závodů příklady zodpovědného přístupu a respektu k životnímu prostředí, nicméně pokud se člověk podívá na závody za hranicemi ČR zjistí, že se máme v této oblasti ještě co učit. Závody po Evropě nebo v USA se snaží čím dál více zahrnovat ekologické kroky tak, aby byl jejich dopad na dané prostředí pokud možno co nejmenší, v ideálním případě aby akce ještě pomohla dobré věci. A způsobů, jak toho docílit je hodně. Existují zahraniční akce, které mají ambice být vyloženě “zero-waste” nebo se tomu minimálně velmi blíží. Zahraničí beru jako velký zdroj inspirace, která se dá aplikovat i v našich podmínkách.

Závěrem?

Závěrem bych chtěl vyzvat všechny, ať už organizátory nebo samotné účastníky akcí, aby se k nám připojili a pomohli nám uvést projekt #bezdopadu v život. Je to totiž především o přístupu a snaze nás všech! Pořadatelé mohou své akce hlásit přímo na webu www.bezdopadu.com v sekci akce, účastníci mohou své nápady sdílet prostřednictvím hashtagu #bezdopadu na Instagramu. Pojďme společně ulevit životnímu prostředí a sportovat #bezdopadu.

SPORTOVÁNÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Se stoupajícím počtem a popularitou sportovních akcí roste odpovědnost organizátorů, ale i samotných sportovců vůči životnímu prostředí. Cílem organizátorů i široké sportující veřejnosti by neměl být jen pocit z dobrého výkonu či skvěle zorganizované akce, každý by se měl zamyslet také nad tím, jaký dopad má jeho činnost na prostředí, ve kterém sportuje.” vysvětluje Jan Hejda, který stojí u zrodu myšlenky.

Ekologie a šetrnost k přírodě jsou obecné pojmy, které rezonují sportovním světem posledních několik let. V českém sportovním prostředí se však objevují spíše okrajově. Komplexního uchopení se díky iniciativě #bezdopadu dočkávají až nyní. #bezdopadu si klade 4 základní cíle:

zvýšit povědomí o dopadu sportovních událostí na životní prostředí
sdružovat ekologicky smýšlející organizátory a sportovce
poskytnout návod a inspiraci jak sportovat #bezdopadu
být platformou pro sdílení nápadů a zkušeností pro širokou veřejnost

Projekt je určený jak organizátorům, tak individuálním sportovcům. Zapojit se může úplně každý, komu není životní prostředí lhostejné. Nezáleží na tom, zda se bude jednat o pořadatele maratonu pro tisíce běžců nebo účastníka lokálního přespolního běhu. Smysl je v obou případech stejný – sportovat #bezdopadu! Chceme, aby se kromě organizátorů aktivně zapojili právě i samotní účastníci akcí. Jedná se o spojené nádoby a bez vzájemné spolupráce obou stran se nedostaví kýžený výsledek. Na Instagramu  a webu bezdopadu.com tak naleznou oba tábory spoustu informací a především inspirace, jak sportovat šetrněji k životnímu prostředí.

Projekt #bezdopadu navíc posvětila společnost EKO-KOM, zabývající se systémem sběru a recyklace obalových odpadů. Díky své mnohaleté zkušenosti v oboru a účasti na podobném projektu z oblasti kultury přispěje svým know-how, a poskytne tak inspiraci zapojeným akcím.

Podstatou celého projektu je 8 konkrétních kroků, které pomohou jak organizátorům, tak samotným účastníkům, sportovat #bezdopadu. Jedná se o:

Třídění odpadu
Digitalizaci
Vzdělávání
Stop plýtvání jídlem
Omezení jednorázových plastů
Minimalizaci uhlíkové stopy
Znovupoužitelné vybavení
Zelenou energii

Díky plnění těchto kroků se sportovní akce mohou zařadit mezi certifikované akce #bezdopadu. Vše funguje na dobrovolné bázi. Hodnocení bude probíhat přímo ze strany účastníků a závodníků. Ti také zároveň mohou odeslat zpětnou vazbu, velmi užitečnou pro pořádání dalších akcí.

Pokud ve vás #bezdopadu rezonuje, tak se bez ostychu přidejte do naší zelené inciativy nebo #bezdopadu sdílejte na svém Instagramu. Máte svoje vlastní ekologické tipy a triky? Nenechávejte si je pro sebe, pochlubte se ostatním a inspirujte je! Stačí jen použít hashtag #bezdopadu u svého příspěvku na Instagramu a rázem se o vaší zelené činnosti dozví každý. #bezdopadu akce, #bezdopadu sportovci, #bezdopadu je cesta. Pojďme po ní stejným směrem.

Již nyní je do projektu zapojena řada sportovních akcí i sportovců, přidejte se k nim! Na webu bezdopadu.com najdete u jednotlivých akcí přehled jejich ekologického programu a další informace o iniciativě.