MINIMALIZACE UHLÍKOVÉ STOPY

Na některé sportovní akce je obtížná doprava autobusem nebo vlakem, závodníci tak často volí auto. V tom případě je ale na organizátorech, aby účastníky vyzvali k minimalizaci uhlíkové stopy při dopravě a sami při organizaci využívat ekologicky šetrné prostředky. Jak na to?

  • spolujízda – organizace a podpora sdílené dopravy na sportovní akci
  • využití veřejné dopravy na závod, případně zajištění hromadného
    svozu závodníků
  • dodavatelé mohou využít šetrné dopravní prostředky pro převoz materiálu
  • organizace na místě za pomoci ekologických dopravních prostředků (kola, e-bike, e-scooter)

7563

Vytříděno plastů

3478

Happy Clients

1948

Projects Finished

6375

Tickets Closed