STOP PLÝTVÁNÍ JÍDLEM

Poměrně složitý úkol pro organizátory představuje plýtvání potravinami, tzv. food waste. Je velmi těžké odhadnout, jaký počet závodníků se zúčastní, kdo z nich bude o občerstvení vůbec stát a podobně. Velké množství jídla potom přijde nazmar, a problém nekončí jen u samotného jídla, ale také obaly a emise kvůli zbytečné přepravě nadbytku jídla jsou po nasčítání obrovské.

Samozřejmě je ale několik způsobů, jak tuto environmentální stopu minimalizovat. První možnost je kontaktovat příslušní správní orgán, který se postará o upotřebení zbytků potravin (potravinová banka, kompostování, …). Dalším řešením může být možnost pro závodníka objednat si jídlo předem, tím potom organizátor získá větší přehled o množství potřebném pro závod. Na konzumaci jídla je napojeno samozřejmě balení do obalů šetrných k přírodě a dostupných a viditelně označených kontejnerů na zbytky.