ZNOVUPOUŽITELNÉ VYBAVENÍ

Pojďme omezit plýtvání materiálem. Co všechno jde recyklovat
a použít znovu?

• univerzální navigační cedule
• znovupoužitelné kelímky a jiné nádobí (např. vratné proti záloze)
• plastové značení tras, které bude možné znovu využít při dalším závodu
• možnost sdílení vybavení s jinými závody pod záštitou #bezdopadu

7563

Vytříděno plastů

3478

Happy Clients

1948

Projects Finished

6375

Tickets Closed