Třídění odpadu

Aby bylo možné na sportovních akcích třídit odpad, je nezbytné, aby v místě konání byl umístěn dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad. Umístěním kontejnerů to ale nekončí. Co vše je třeba zajistit?

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÝCH PLASTŮ

Jednorázové plastové kelímky, misky na občerstvení a další umělohmotné nádoby, které často po sportovních akcích zůstávají v přírodě – to všechno se snažíme omezit, tak do toho pojďte s námi! Do omezení nebo celkového zrušení používání patří:

MINIMALIZACE UHLÍKOVÉ STOPY

Na některé sportovní akce je obtížná doprava autobusem nebo vlakem, závodníci tak často volí auto. V tom případě je ale na organizátorech, aby účastníky vyzvali k minimalizaci uhlíkové stopy při dopravě a sami při organizaci využívat ekologicky šetrné prostředky. Jak na to?

DIGITALIZACE

Záplavy letáků s propozicemi k závodu či zbytečný tisk potvrzení potřebného pro vyzvednutí startovního čísla? To už by měla být dnes minulost. Pojďme se společně zamyslet, jak chytře využít digitalizaci v procesu přihlášek a registrací. A pokud je tisk nezbytný, tak ideálně oboustranný na recyklovaný papír. V čem tedy můžeme přírodu ušetřit?

VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Vzdělávání účastníků o ekologickém smýšlení sportovní události mohou být klíčové. Když sportovci nebudou vědět, do kterého kontejneru patří plast nebo papír, může vaše ekologická snaha přijít naprázdno. Čím více lidí si uvědomí důležitost udržitelnosti, tím lépe. Prvním krokem pyramidy udržitelnosti je totiž „omezení“. Pořadatel může vzdělávat účastníky své akce různě, na místě či na webu a sociálních sítích. Důležité je, aby se k nim tato myšlenka dostala. A s jakými tématy je vhodné přijít?

STOP PLÝTVÁNÍ JÍDLEM

Poměrně složitý úkol pro organizátory představuje plýtvání potravinami, tzv. food waste. Je velmi těžké odhadnout, jaký počet závodníků se zúčastní, kdo z nich bude o občerstvení vůbec stát a podobně. Velké množství jídla potom přijde nazmar, a problém nekončí jen u samotného jídla, ale také obaly a emise kvůli zbytečné přepravě nadbytku jídla jsou po nasčítání obrovské. Samozřejmě je ale několik způsobů, jak tuto environmentální stopu minimalizovat.

ZNOVUPOUŽITELNÉ VYBAVENÍ

Pojďme omezit plýtvání materiálem. Co všechno jde použít znovu?

ZELENÁ ENERGIE

Konání sportovní akce vyžaduje hodně energie. Od osvětlení přes nabíjení elektrických zařízení až po doprovod závodníků na trati. Zkuste se zamyslet, zda by v místě konání nebyla možnost využití alternativního zdroje energie s menším dopadem na životní prostředí.