TŘÍDĚNÍ ODPADU

Aby bylo možné na sportovních akcích třídit odpad, je nezbytné, aby v místě konání byl umístěn dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad

  • plast, papír, kovy, hliník, směs, případně bio odpad. Umístěním kontejnerů to ale nekončí
  • důležité je viditelně vyznačit, co do kterého kontejneru patří
  • zajištění svozu tříděného odpadu na třídící linku
třídění